Vademecum van de Vlaamse Regering

Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website bevestigt u dat u de onderstaande voorwaarden kent en aanvaardt.

Algemeen

De eigenaar van deze website is:

Vlaamse Overheid – Departement Kanselarij en Bestuur – team OVRB
Koolstraat 35
1000 Brussel,
België

Tel: +32(0)02 553 26 03
Contactpersoon Daisy Van de Velde
E-mail: daisy.vandevelde@vlaanderen.be

Inhoud van de website

U vindt hierbij het Vademecum van de Vlaamse Regering.

Het Vademecum bevat een verzameling basisdocumentatie die rechtstreeks verband houdt met de werking van de Vlaamse Regering en de weerslag hiervan op de administratie.

U mag de informatie op deze website niet als een persoonlijk juridisch advies, of een equivalent daarvan beschouwen. Inhoudelijk advies met betrekking tot de Vlaamse regelgeving kan alleen gegeven worden door de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid beschikt over een centraal contactpunt waar u terecht kunt met al uw vragen en meldingen: de Vlaamse Infolijn. Bel het gratis nummer 1700 of stuur een mail.

Verantwoordelijkheid

De Vlaamse overheid besteedt veel aandacht en zorg aan deze website, en streeft ernaar u zo volledig, correct en actueel mogelijk te informeren.

Desondanks kan de Vlaamse overheid niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Iedereen die het Vademecum van de Vlaamse Regering raadpleegt, is zelf aansprakelijk voor het gebruik dat hij of zij maakt van de informatie op deze website.

Wel verbindt de Vlaamse overheid zich ertoe hiaten of fouten in de informatie zo spoedig mogelijk recht te zetten.

U kan hiervoor contact opnemen via mail: daisy.vandevelde@vlaanderen.be

Toegankelijkheid

De Vlaamse overheid probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of om technische redenen.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het niet-toegankelijk zijn van de website.