Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Samenstelling van de interministeriƫle conferenties
Aard document: Mededeling Vlaamse Regering
Datum document: 18/03/2015
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

SAMENSTELLING VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIES

Ieder lid van een Conferentie mag één van zijn collega's uitnodigen voor dossiers die tot hun bevoegdheden behoren.

De voorzitter zal er tevens voor zorgen alle leden van de Interministeriële Conferentie uit te nodigen voor elke vergadering, alsook de ministers die geen permanent lid zijn voor de aangelegenheden die onder hun bevoegdheden vallen, zowel voor de voorbereidende werkzaamheden als voor de Conferentie zelf.

Voorzitterschap september 2014 - september 2015

1. Institutionele Hervormingen

2. Economie, KMO's, Zelfstandigen en Energie

3. Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie

4. Wetenschapsbeleid en cultuur

5. Buitenlands beleid

6. Buitenlandse handel

7. Financiën en Begroting

8. Binnenlandse Zaken

9. Veiligheids- en Handhavingsbeleid

10. Arbeidsmarktbeleid, Socio-professionele en Sociale Inschakeling

11. Ambtenarenzaken en Modernisering van de overheidsdiensten

12. Landbouwbeleid

13. Volksgezondheid

14. Leefmilieu

15. Duurzame Ontwikkeling

16. Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid

17. Welzijn, Sport en Familie

18. Justitiehuizen

19. Statistiek

(*) Interministeriële Conferenties met een alternerend voorzitterschap. (12) Voorzitterschap van oktober 2014 tot oktober 2015Federale Regering

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

MICHEL

x

PEETERS

x

x

x

x

x

x

x

x

JAMBON

x

x

x

DE CROO

x

x

x

x

x

x

REYNDERS

x

x

x

JAMAR

x

x

x

GEENS

x

x

x

x

DE BLOCK

x

x

x

x

BACQUELAINE

x

VAN OVERTVELDT

x

x

x

BORSUS

x

x

x

x

x

MARGHEM

x

x

x

VANDEPUT

x

x

x

GALANT

x

DE CREM

x

x

TOMMELEIN

x

x

x

x

x

SLEURS

x

x

x

x

x

x

FRANCKEN

x

x

x

x (in vetdruk): Voorzitter van de betrokken Conferentie in geval van federaal voorzitterschap

(8) Voor wat betreft dienst voor bijzondere sociale zekerheidsstelsels uitgebreid tot: Peeters, De Block en Bacquelaine

(9) Voor wat betreft cyberveiligheid uitgebreid tot: de Eerste Minister, De Croo, Reynders en TommeleinVlaamse Regering

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

BOURGEOIS

x

x

x

x

x

x

x

CREVITS

x

TURTELBOOM

x

x

x

x

HOMANS

x

x

x

x

x

WEYTS

x

VANDEURZEN

x

x

x

MUYTERS

x

x

x

x

SCHAUVLIEGE

x

x

GATZ

x

x

x (in vetdruk): Voorzitter van de betrokken Conferentie (september 2014 - september 2015).

Franse Gemeenschapsregering

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

DEMOTTE

x

x

x

x

MILQUET

x

x

x

x

MARCOURT

x

x

x

MADRANE

x

x

COLLIN

x

FLAHAUT

x

x

SIMONIS

x

x

x (in vetdruk): Voorzitter van de betrokken Conferentie (september 2014 - september 2015).

Duitstalige

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PAASCH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

WEYKMANS

x

x

x

x

ANTONIADIS

x

x

x

x

x

x

MOLLERS

x

x

x

x (in vetdruk): Voorzitter van de betrokken Conferentie (september 2014 - september 2015).Waalse Regering

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

MAGNETTE

x

x

x

x

x

PREVOT

x

x

x

x

x

x

x

MARCOURT

x

x

x

x

x

x

FURLAN

x

x

x

x

DI ANTONIO

x

x

x

TILLIEUX

x

LACROIX

x

x

x

COLLIN

x

x

x (in vetdruk): Voorzitter van de betrokken Conferentie (september 2014 - september 2015).

Regering van het Brusselse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

VERVOORT

x(1)

x(1)

x(1)

x(1)

x(1)

x(1)

VANHENGEL

x(1)

x(1)

x(2)

x(2)

GOSUIN

x(1)

x(2)

x(1)

x(2)

x(2)

SMET

x(1)

x(2)

x(2)

 x(2)        

FREMAULT

x(1)

x(1)

x(1)

x(1)

x(1)

x(2/3)

x(2)

DEBAETS

x(1)

x(1)

JODOGNE

x(1)

x(1)

x(1)

x(3)

x(3)

LAANAN

x(3)

x(1)

x(3)

x(1)

x(1/3)

x(3)

x (in vetdruk): Voorzitter van de betrokken Conferentie (september 2014 - september 2015)

(1) Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

(2) Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

(3) Franse Gemeenschapscommissie