Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Taakverdeling Inspectie van Financien
Aard document: Beslissing Vlaamse Regering
Datum document: 10/07/2015
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

TAAKVERDELING INSPECTIE VAN FINANCIEN

Daniël KETELS :

1. Coördinator;

2. het beleidsdomein internationaal Vlaanderen met uitzondering van het beleidsveld toerisme;

3. het beleidsveld onroerend erfgoed;

4. het beleidsdomein economie;

5. het beleidsdomein sport.

Eric DE PRYCKER:

1. het beleidsdomein wetenschap en innovatie;

2. het beleidsdomein werkgelegenheid;

3. het beleidsveld professionele vorming.

Georges STIENLET :

1. het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin.

Paul ANNICAERT :

1. het beleidsdomein onderwijs en vorming.

Kris DE WITTE :

1. het beleidsveld woonbeleid;

2. het beleidsveld sociale economie;

3. het beleidsveld gelijke kansen;

4. de coördinatie van het armoedebeleid.

Stefaan GHESQUIERE :

1. het beleidsdomein landbouw en visserij;

2. het beleidsveld leefmilieu en natuur, met inbegrip van de natuurlijke rijkdommen en het plattelandsbeleid;

3. het beleidsveld ruimtelijke ordening.

Marc VERELST :

1. het beleidsdomein financiën en begroting;

2. het beleidsveld energie;

3. het beleidsdomein cultuur, jeugd en media;

4. het beleidsveld coördinatie Brussel.

Tony MORTIER:

1. het beleidsdomein· openbare werken, partim wegen;

2. het beleidsveld coördinatie Vlaamse rand;

3. audit Europese Fondsen.

Lieve SCHUERMANS:

1. transversale bevoegdheid van toezicht bij de rechtspersonen;

2. het beleidsdomein Kanselarij en bestuur.

3. audit Europese Fondsen.

Lieven DEJAEGHER:

1. het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken, met uitzondering van partim wegen;

2. het beleidsveld dierenwelzijn;

3. het beleidsveld toerisme;TAAKVERDELING KABINETSKREDIETEN

- Kabinet Minister-president : Daniël KETELS

- Kabinet Vice Minister-president en Onderwijs : Paul ANNICAERT

- Kabinet Vice Minister-president en Begroting : Marc VERELST

- Kabinet Vice Minister-president en Binnenlands Bestuur : Kris DE WITTE

-Kabinet Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: Lieven DEJAEGHER

-Kabinet Vlaams Minister van Welzijn: Georges STIENLET

-Kabinet Vlaams Minister van Economie: Eric DE PRYCKER

- Kabinet Vlaams Minister Omgeving : Stefaan GHESQUIERE

- Kabinet Vlaams Minister van Cultuur : Marc VERELSTVERVANGINGSREGELING INSPECTEURS VAN FINANCIEN

- Daniël Ketels wordt vervangen door Lieve Schuermans.

- Lieve Schuermans wordt vervangen door Daniël Ketels.

- Eric De Prycker wordt vervangen door Georges Stienlet..

- Georges Stienlet wordt vervangen door Paul Annicaert.

- Paul Annicaert wordt vervangen door Georges Stienlet.

- Kris De Witte wordt vervangen door Marc Verelst.

- Marc Vereist wordt vervangen door Kris De Witte.

- Stefaan Ghesquière wordt vervangen door Marc Verelst.

- Tony Mortier wordt vervangen door Lieven Dejaegher.

- Lieven Dejaegher wordt vervangen door Tony Mortier.