Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Omzendbrief VR 2010/18: Het zegel van de Vlaamse Gemeenschap dat gebruikt moet worden door het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering en de Vlaamse overheid
Aard document: Omzendbrief
Datum document: 12/11/2010
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

Het zegel van de Vlaamse Gemeenschap dat gebruikt moet worden door het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering en de Vlaamse overheid

 

Omzendbrief VR 2010/18

Datum: 12 november 2010Deze omzendbrief vervangt omzendbrief VR 99/18 van 15 oktober 1999
 
 
 
Het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap zijn vastgesteld bij het decreet van 7 november 1990 (Belgisch Staatsblad – 6 december 1990).
 
 
Van het wapen is een zegel afgeleid met drie verschillende randschriften.
 
 
Op 1 april 1992 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gehecht aan het zegel van de Vlaamse Gemeenschap.
 
*      Het zegel met randschrift ‘Vlaams Parlement’ is overhandigd aan de voorzitter van het Vlaams Parlement en wordt uitsluitend door het Vlaams Parlement en zijn diensten gebruikt.


*      Het zegel met randschrift ‘Vlaamse Regering’ wordt uitsluitend gebruikt  om de stukken van de Vlaamse regering te waarmerken. Dat zegel berust bij de afdeling Kanselarij.


*      Het zegel met randschrift ‘Vlaamse Gemeenschap’ wordt gebruikt door de diensten, instellingen en rechtspersonen die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest om ambtelijke stukken te officialiseren en te waarmerken. De scholen uit het gemeenschapsonderwijs gebruiken het zegel ook om bepaalde documenten te officialiseren.
Daarnaast wordt het gebruikt door de daartoe gemachtigde ambtenaren bij de verzegeling van plaatsen en voorwerpen als bewarende maatregel.Als bijlage bij deze omzendbrief gaat een afbeelding van het zegel met randschrift ‘Vlaamse Gemeenschap’.
 
 
Elke entiteit staat zelf in voor de aanmaak van de nodige stempels om het zegel aan te brengen.
 
 
Een digitale versie van het zegel met randschrift ‘Vlaamse Gemeenschap’ kan aangevraagd worden bij :
 
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Afdeling Communicatie
Boudewijnlaan 30, 1000  Brussel
E-mail : huisstijl@vlaanderen.be
Tel. 02 553 55 74 
 
 
 
De minister-president van de Vlaamse Regering
 
Kris Peeters