Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Omzendbrief VR 2010/9: Het gebruik van elektronische middelen voor de indiening en ontvangst van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten
Aard document: Omzendbrief
Datum document: 04/06/2010
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

Het gebruik van elektronische middelen voor de indiening en ontvangst van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten

 

Omzendbrief VR 2010/9

Datum: 4 juni 2010

1. Situering

E-tendering is de elektronische indiening en ontvangst van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten. De nota aan de Vlaamse Regering over e-tendering beschrijft de juridische, informaticatechnische en organisatorische context. De coördinatie van de uitrol van e-tendering wordt in deze nota omstandig uiteengezet.

Door de wijzigingen in de regelgeving over overheidsopdrachten, aangebracht door het koninklijk besluit van 29 september 2009, heeft de aanbestedende overheid de mogelijkheid de elektronische procedure toe te staan, te verbieden of op te leggen.

Omwille van de optimale toegankelijkheid van het elektronische platform voor de kandidaten en de inschrijvers is het noodzakelijk dat de Vlaamse overheid de uitrol van e-tendering coördineert.

2. Uitvoering van het e-tenderingbeleid

De Vlaamse Regering draagt de diensten van de Vlaamse overheid en de Vlaamse instellingen op om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor de toepassing van e-tendering. Die voorbereidingen zijn omschreven in de nota aan de Vlaamse Regering over e-tendering en in de leidraad voor e-tendering, voorgelegd bij het nemen van de beslissing van de Vlaamse Regering van 4 juni 2010 (VR PV 2010/23 – punt 0013).

De Vlaamse Regering doet de aanbeveling aan de diensten van de Vlaamse overheid en aan de Vlaamse instellingen om het gebruik van elektronische middelen voor de indiening van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten toe te staan vanaf 1 september 2010.

De Vlaamse Regering doet de aanbeveling aan de diensten van de Vlaamse overheid en aan de Vlaamse instellingen om het gebruik van elektronische middelen voor de indiening van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten op te leggen vanaf 1 juli 2011.

 

 

 

Kris Peeters

Minister–president van de Vlaamse Regering

Geert Bourgeois

Viceminister–president van de Vlaamse Regering en

Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand