Vademecum van de Vlaamse Regering

Privacyverklaring

De Vlaamse overheid respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden in dit verband alleen gebruikt voor de dienstverlening van het Vademecum van de Vlaamse Regering. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor andere doeleinden gebruikt.

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens. We bewaren uw gegevens zo veilig mogelijk, beschermen die tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang, en behandelen die met een strikte naleving van de regelgeving over de gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is het Departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens

De informatie op deze website is toegankelijk zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • de beantwoording van de vragen die aan het Vademecum van de Vlaamse Regering gesteld worden;

De rechtsgrond voor de verwerking is de dienstverlening van de Vlaamse overheid krachtens artikel II.2 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, en uw toestemming om in dat verband informatie uit te wisselen met het Vademecum van de Vlaamse Regering. U kunt de toestemming voor de verwerking van gegevens altijd intrekken door contact met ons op te nemen via daisy.vandevelde@vlaanderen.be of 02 553 26 03.

Categorieën van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Wij verwerken de volgende gegevens:

  • voor de beantwoording van uw vragen en opmerkingen: uw telefoonnummer als we u terugbellen om de antwoorden op uw vragen te geven; uw e-mailadres, uw voornaam, uw achternaam en in voorkomend geval de naam van uw organisatie als we u de antwoorden op uw vragen mailen; uw adresgegevens als we u informatie op papier sturen;

Toegang tot persoonsgegevens

Enkele personeelsleden van het Departement Kanselarij en Bestuur hebben toegang tot uw persoonsgegevens op basis van een strikte 'need to know'-basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via deze website verstrekt worden, hebben de volgende bewaartermijnen:

  • maximaal drie maanden voor de persoonsgegevens die gebruikt worden voor de beantwoording van vragen en opmerkingen;

Rechten in verband met de verwerking van gegevens

U kunt op ieder moment uw gegevens bekijken en laten aanpassen door contact met ons op te nemen via daisy.vandevelde@vlaanderen.be of 02 553 26 03.

U hebt het recht om op ieder moment het Departement Kanselarij en Bestuur te contacteren met het verzoek om:

  • uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te wissen; het Departement Kanselarij en Bestuur maakt de toegang tot en de verbetering van uw gegevens mogelijk;
  • de gegevens te beperken of rekening te houden met uw bezwaren tegen de verwerking ervan;
  • uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw gegevens;
  • de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen om die aan een andere verantwoordelijke door te geven ('recht op overdraagbaarheid’);
  • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u meent dat het Departement Kanselarij en Bestuur niet in overeenstemming van de regelgeving over de gegevensbescherming heeft gehandeld.

Hebt u vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop het Departement Kanselarij en Bestuur gegevens verzamelt en verwerkt? Mail dan naar dpo.dkb@vlaanderen.be.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast om te voldoen aan nieuwe of gewijzigde regelgeving of aan gewijzigde zakelijke praktijken, binnen de beperkingen van de regelgeving over de gegevensbescherming.

Bevestiging van deze privacyverklaring

Als u via deze website persoonsgegevens verstrekt, bevestigt u daarmee dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen, en met de inhoud ervan instemt.